Богданівська сільська рада

Петрівського району, Кіровоградської області

Телефон: (05237) 9-75-42

Проекти рішень

2019 рік

Про встановлення податку

ПРОЕКТ Податки на 2020 Богдан.ср2019 рік

 

Проект рішення №1ПРОЕКТ Податки на 2020 Богдан.ср
Про:

Про встановлення місцевих  податків і зборів

на території Богданівської  сільської ради на 2020 рік

            Відповідно до статей 10, 12, 265, 266, 267, 269-289, 293 Податкового Кодексу України, п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, сприяння соціально- економічному розвитку Богданівської сільської ради та наповнення дохідної частини сільського  бюджету, сільська  рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити на території Богданівської сільської ради  на 2020 рік такі місцеві податки і збори:

1.1. Податок на  майно, який складається з

1.1.1. Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначивши його елементи згідно додатку 1.

1.1.2. Транспортного податку,  визначивши його елементи згідно додатку 2.

1.1.3. Плати за землю, визначивши його елементи згідно додатку 3.

1.2.Єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України, визначивши його елементи згідно додатку 4.

1.3.Туристичний збір, визначивши його елементи згідно додатку 5.

 1. Встановити на території Богданівської сільської ради:

2.1.  пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати податку на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки згідно додатку 6;

2.2. пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати земельного податку  згідно додатку 7.

 1. 3. Встановити, що місцеві податки та збори, встановлені цим рішенням, вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
 2. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачають чинність   рішення Богданівської сільської ради:

– від 29.05.2018  № 182/7 «Про місцеві податки та збори Богданівської сільської ради на 2019 рік»,

– від 14.12.2018р.№ 329/7 « Про внесення змін до рішення24 сесії VII скликання Богданівської  сільської ради від 29.05.2018р. №286\7»

 1. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації ( на сайті) на дошці оголошень в адміністративному приміщені Богданівської  сільської ради.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення.

Сільський голова                                                                                               Доцяк С.І.

 

Додаток №1

до рішення ___ сесії VІІ скликання

Богданівської сільської ради

від    ___ ____ 2019року №___/7

 

Елементи податку на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки

 1. Платники податку

Платники податку визначені пунктом 266.1 ст.266, 265 Податкового кодексу України.

 1. Об’єкт оподаткування

Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

 1. База оподаткування

База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

 1. Пільги із сплати податку

            Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України

4.1.Відповідно підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2.Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб надані в межах норм підпункту 266.4.2. пункту 266.4. статті 266 Податкового кодексу України.

4.3.Відповідно підпункту 266.4.3. пункту 266.4 Податкового кодексу України пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта /об’єктів оподаткування, якщо такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здається в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 1. Ставка податку

Ставки податку у відсотках розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування відповідно Додатку 1.1 (додається).

 1. 6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Порядок обчислення суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у порядку, встановленому підпунктами 266.7.1-266.7.3,266.7.5 та пунктом 266.8 ст. 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України.

 1. Порядок сплати податку

Податок сплачується відповідно до пункту 266.9 статті 266 ПКУ.

 1. Строки сплати податку

Строки сплату податку визначені пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України.

Сільський голова                                                                    Доцяк С.І.

 

Додаток №2

до рішення  ___ сесії VІІ скликання

Богданівської  сільської ради

від  ___  ____  2019 року №___/7

 

Елементи транспортного податку

 

 1. Платники податку

Платники податку визначені пунктом 267.1. статті 267 Податкового кодексу України.

 1. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування визначено пунктом 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.

 1. База оподаткування

Базу оподаткування визначено пунктом 267.3. статті 267 Податкового кодексу України.

 1. Ставка податку

Ставка податку визначена пунктом 267.4. статті 267 Податкового кодексу України.

 1. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Порядок обчислення податку

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначені пунктами 267.5-267.8 Податкового кодексу України.

7.Порядок сплати податку

Податок сплачується у відповідності до пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України.

 1. Строки сплати податку

Строки сплати податку визначені пунктом 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Доцяк С.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

до рішення___сесії VІІ скликання

Богданівської  сільської ради

від  ___  _____  2019 року №___/7

 

Елементи плати за землю.

 

1.Платники  податку за землю

1.1.Платників  земельного податку визначено  статтею 269 Податкового кодексу України.

1.2.Платників орендної плати визначено пунктом 288.2 статті 288 Податкового кодексу України.

2.Об’єкт оподаткування

2.1.Об’єкти оподаткування земельним податком визначено статтею 270 Податкового кодексу України.

2.2.Об’єкти оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.3 статті 288 Податкового кодексу України.

 1. База оподаткування

Базу оподаткування земельним податком, визначено пунктом 271.1 ст. 271 Податкового кодексу України.

4.Ставка податку

Ставки земельного податку визначені у Додатку 3.1.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, відповідно до пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України та не може бути меншою за розмір земельного податку.

 1. Пільги із сплати податку

5.1.Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України.

5.2.Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України.

5.3.Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.

5.4.Порядок та особливості застосування пільг визначено пунктами 284.2-284.4 статті 284 Податкового кодексу України.

5.5.Перелік пільг для юридичних осіб, наданих у межах норм пункту 284.1 статті 284 податкового кодексу України.

Пільги щодо сплати земельного податку визначені у Додатку 3.1.

6.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7.Порядок обчислення плати за землю

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначенні статтями 273, 281-284, 286, 287, 289 Податкового кодексу України.

 

 1. Строки оплати плати за землю

Строки сплати визначено статтею 287 Податкового кодексу України.

 

 

Сільський голова                                                                    Доцяк С.І.

 

 

Додаток №4

до рішення ___сесії VІІ скликання

Богданівської   сільської ради

від __травня  2019 року №____/7

 

            Елементи єдиного податку

 

 1. Платники податку

Платниками єдиного податку є юридичні та фізичні особи – підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та поділяються на групи платників єдиного податку згідно статті 291 Податкового кодексу України.

 

 1. База оподаткування

Базу оподаткування визначено статтями 292 та 292 Податкового кодексу України.

 

 1. Ставка збору

Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців за один календарний  місяць:

 • для першої групи платників єдиного податку 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб , встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року;
 • для другої групи платників єдиного податку 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.
 • ставки єдиного податку для третьої та четвертої групи визначені статтею 293 Податкового кодексу України;

Ведення обліку і складання звітності платниками єдинного податку визначений стетею 296 ПКУ;

 

 1. Податковий період

Податковий період для платників єдиного податку визначений статтею 294 Податкового кодексу України.

 

 1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначено статтею  295 Податкового кодексу України.

 

 

Сільський голова                                                                    Доцяк С.І.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5

до рішення ___сесії VІІ скликання

Богданівської   сільської ради

від  ___ ____ 201_ року №____/7

 

Елементи туристичного збору

 

 1. Платники збору

Платники збору визначені пунктом 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.

 

 1. База справляння збору

Базою справлення збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті;

 

 1. Ставки збору

За кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5 пункту 268.5 цієї статті у розмірі 0,5 відсотка-для внутрішнього туризму та 5 відсотків –для в’їзного туризму від розміру мінімальної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;

 

 1. Податкові агенти

Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

Відповідно ст. 268.5.2 справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими      підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 цієї статті, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються Богданівською  сільською радою,                 справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на  дошці оголошень в адміністративному приміщені Богданівської  сільської ради;

 

 1. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період  дорівнює календарному кварталу.

 

 1. Порядок сплати збору

Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору. За один і той самий період перебування платника збору на території Богданівської сільської ради,  повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до цього Кодексу та рішення сільської  ради.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір на території Богданівської сільської ради сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому цим Кодексом порядку ;

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно) на підставі данного рішення Богданівської сільської ради. Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду;

 

Сільський голова                                                                    Доцяк С.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.1

до рішення про встановлення  місцевих податків і зборів на        теритторії Богданівської сільської ради на 2020рік

затвердженого рішенням____ сесії VІІ скликання

Богданівської  сільської ради   від  ____  2019 року №___/7

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код областіКод районуКод КОАТУУНазва
352493524980800Богданівська сільська рада
352493524980801Богданівка
352493524980802Мала Ганнівка
352493524980803Солдатське

 

Класифікація будівель та споруд
(відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17.08.2000 р. № 507)
Ставки податку
(у % від розміру мінімальної заробітної плати)за 1 кв. метр
код2найменування2для юридичних осібдля фізичних осіб
11Будівлі житлові
111Будинки одноквартирні
1110Будинки одноквартирні5
1110.1Будинки одноквартирні масової забудови1,00,1
1110.2Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності1,00,1
1110.3Будинки садибного типу1,00,1
1110.4Будинки дачні та садові1,00,1
112Будинки з двома та більше квартирами
1121Будинки з двома квартирами5
1121.1Будинки двоквартирні масової забудови1,00,1
1121.2Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності1,00,1
1122Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1Будинки багатоквартирні масової забудови1,00,1
1122.2Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні1,0  0,1
1122.3Будинки житлові готельного типу1,00,1
113Гуртожитки5
1130.1Гуртожитки для робітників та службовців1,0х
1130.2Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5хх
1130.3Гуртожитки для учнів навчальних закладів5хх
1130.4Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5хх
1130.5Будинки дитини та сирітські будинки5хх
1130.6Будинки для біженців, притулки для бездомних5хх
1130.9Будинки для колективного проживання іншіхх
12Будівлі нежитлові
121Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211Будівлі готельні
1211.1Готеліхх
1211.2Мотеліхх
1211.3Кемпінгихх
1211.4Пансіонатихх
1211.5Ресторани та бари0,10,1
1212Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1Туристичні бази та гірські притулки1,0х
1212.2Дитячі та сімейні табори відпочинку1,0х
1212.3Центри та будинки відпочинку1,0х
1212.9Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше1,00,1
122Будівлі офісні
1220Будівлі офісні5
1220.1Будівлі органів державного та місцевого управління5    1,0х
1220.2Будівлі фінансового обслуговуванняхх
1220.3Будівлі органів правосуддя5хх
1220.4Будівлі закордонних представництв5хх
1220.5Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств0,10,1
1220.9Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші0,10,1
123Будівлі торговельні
1230Будівлі торговельні
1230.1Торгові центри, універмаги, магазини0,10,1
1230.2Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5      хх
1230.3Станції технічного обслуговування автомобілівхх
1230.4Їдальні, кафе, закусочні тощо0,10,1
1230.5Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування0,10,1
1230.6Будівлі підприємств побутового обслуговування0,10,1
1230.9Будівлі торговельні інші0,10,1
124Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспортухх
1241.2Вокзали та інші будівлі залізничного транспортухх
1241.3Будівлі міського електротранспортухх
1241.4Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспортухх
1241.5Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівліхх
1241.6Будівлі станцій підвісних та канатних дорігхх
1241.7Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощохх
1241.8Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депохх
1241.9Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші1,0х
1242Гаражі
1242.1Гаражі наземні00
1242.2Гаражі підземніхх
1242.3Стоянки автомобільні критіхх
1242.4Навіси для велосипедівхх
125Будівлі промислові та склади
1251Будівлі промислові5
1251.1Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості51,0х
1251.2Будівлі підприємств чорної металургії51,0х
1251.3Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5хх
1251.4Будівлі підприємств легкої промисловості51,0х
1251.5Будівлі підприємств харчової промисловості51,0х
1251.6Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5хх
1251.7Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової  промисловості51,00,1
1251.8Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5хх
1251.9Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне51,00,1
1252Резервуари, силоси та склади
1252.1Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газухх
1252.2Резервуари та ємності іншіхх
1252.3Силоси для зернахх
1252.4Силоси для цементу та інших сипучих матеріалівхх
1252.5Склади спеціальні товарніхх
1252.6Холодильникихх
1252.7Складські майданчикихх
1252.8Склади універсальні0,50,1
1252.9Склади та сховища інші50,50,1
126Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261Будівлі для публічних виступів
1261.1Театри, кінотеатри та концертні залихх
1261.2Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступівхх
1261.3Циркихх
1261.4Казино, ігорні будинкихх
1261.5Музичні та танцювальні зали, дискотекихх
1261.9Будівлі для публічних виступів іншіхх
1262Музеї та бібліотеки
1262.1Музеї та художні галереї5хх
1262.2Бібліотеки, книгосховища50х
1262.3Технічні центрихх
1262.4Планетарії5хх
1262.5Будівлі архівів5хх
1262.6Будівлі зоологічних та ботанічних садів5хх
1263Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ1,0х
1263.2Будівлі вищих навчальних закладівхх
1263.3Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів50х
1263.4Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5хх
1263.5Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів50х
1263.6Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5хх
1263.7Будівлі закладів з фахової перепідготовкихх
1263.8Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5хх
1263.9Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші50х
1264Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5хх
1264.2Лікарні профільні, диспансери5хх
1264.3Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5хх
1264.4Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації50х
1264.5Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5хх
1264.6Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5хх
1264.9Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5хх
1265Зали спортивні5
1265.1Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощохх
1265.2Басейни криті для плаванняхх
1265.3Хокейні та льодові стадіони критіхх
1265.4Манежі легкоатлетичніхх
1265.5Тирихх
1265.9Зали спортивні інші0,1х
127Будівлі нежитлові інші
1271Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1Будівлі для тваринництва50х
1271.2Будівлі для птахівництва50х
1271.3Будівлі для зберігання зерна50х
1271.4Будівлі силосні та сінажні5хх
1271.5Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5хх
1271.6Будівлі тепличного господарства5хх
1271.7Будівлі рибного господарства5хх
1271.8Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5хх
1271.9Будівлі сільськогосподарського призначення інші50,50,5
1272Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо50х
1272.2Похоронні бюро та ритуальні залихх
1272.3Цвинтарі та крематорії50х
1273Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1Пам’ятки історії та архітектури50х
1273.2Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою50х
1273.3Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї50х
1274Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1Казарми Збройних Сил5хх
1274.2Будівлі поліцейських та пожежних служб5хх
1274.3Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5хх
хх
1274.4Будівлі лазень та пралень1,00,1
1274.5Будівлі з облаштування населених пунктівхх

_________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

Сільський голова                                                                        Доцяк С.І.

Додаток 3.1
до рішення про встановлення місцевих податків і зборів на                      території   Богданівської сільської ради на 2020 р

затвердженого рішенням31 сесії VІІ скликання

Богданівської  сільської ради від __ ___  2019 року №__/7

 

                                             Ставки земельного податку1 на 2020 рік,

введені в дію з 1 січня 2020 року

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код областіКод районуКод КОАТУУНазва
352493524980800Богданівська сільська рада
352493524980801Богданівка
352493524980802Мала Ганнівка
352493524980803Солдатське

 

Вид цільового призначення земель2Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2найменування2для юридичних осібдля фізичних осібдля юридичних осібдля фізичних осіб
01Землі сільськогосподарського призначення
01.01Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва41,0001,0001,0001,000
01.02Для ведення фермерського господарства41,000х1,000х
01.03Для ведення особистого селянського господарства40,3000,3000,3000,300
01.04Для ведення підсобного сільського господарства40,3000,3000,3000,300
01.05Для індивідуального садівництва40,3000,3000,3000,300
01.06Для колективного садівництва40,3000,3000,3000,300
01.07Для городництва40,3000,3000,3000,300
01.08Для сінокосіння і випасання худоби40,3000, 3000,3000,300
01.09Для дослідних і навчальних цілей1,000х     1,000

 

х
01.10Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства0,300х0,300х
01.11Для надання послуг у сільському господарстві1,0001,0001,0001,000
01.12Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукціїхххх
01.13Для іншого сільськогосподарського призначення1,0001,0001,0001,000
01.14Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для

 

збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,3000,3000,3000,300
02Землі житлової забудови
02.01Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)40,0300,030     хх
02.02Для колективного житлового будівництва4     х     ххх
02.03Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку     х     ххх
02.04Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання     х     ххх
02.05Для будівництва індивідуальних гаражів     0,010     0,010хх
02.06Для колективного гаражного будівництва     х     ххх
02.07Для іншої житлової забудови     0,010     0,010     0,010     0,010
02.08Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     0,010     0,010хх
03Землі громадської забудови
03.01Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування41,000х1,000х
03.02Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти41,000х1,000х
03.03Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги41,000х1,000х
03.04Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій41,000х1,000х
03.05Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування41,000х1,000х
03.06Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів41,000х1,000х
03.07Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі1,0000,0101,0000,010
03.08Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування1,0000,0101,0000,010
03.09Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установхххх
03.10Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктурихххх
03.11Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів наукихххх
03.12Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування0,5000,5000,5000,500
03.13Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування1,0001,0001,0001,000
03.14Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС41,0001,0001,0001,000
03.15Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови1,0001,0001,0001,000
03.16Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для

збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0001,0001,0001,000
04Землі природно-заповідного фонду
04.01Для збереження та використання біосферних заповідниківхххх
04.02Для збереження та використання природних заповідників4хххх
04.03Для збереження та використання національних природних парків4хххх
04.04Для збереження та використання ботанічних садів4хххх
04.05Для збереження та використання зоологічних парківхххх
04.06Для збереження та використання дендрологічних парківхххх
04.07Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтвахххх
04.08Для збереження та використання заказниківхххх
04.09Для збереження та використання заповідних урочищ1,000х1,000х
04.10Для збереження та використання пам’яток природихххх
04.11Для збереження та використання регіональних ландшафтних парківхххх
05Землі іншого природоохоронного призначення
06Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4хххх
06.02Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсівхххх
06.03Для інших оздоровчих цілей1,000х1,000х
06.04Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду1,0001,0001,0001,000
07Землі рекреаційного призначення
07.01Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення41,0001,0001,0001,000
07.02Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту41,0001,0001,0001,000
07.03Для індивідуального дачного будівництва1,0001,0001,0001,000
07.04Для колективного дачного будівництва1,0001,0001,0001,000
07.05Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду1,0001,0001,0001,000
08Землі історико-культурного призначення
08.01Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини0,300х0,300х
08.02Для розміщення та обслуговування музейних закладів0,300ххх
08.03Для іншого історико-культурного призначення0,300х0,300х
08.04Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду0,5000,5000,5000,500
09Землі лісогосподарського призначення
09.01Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг0,10,10,10,1
09.02Для іншого лісогосподарського призначення0,10,10,10,1
09.03Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

0,10,10,10,1
10Землі водного фонду
10.01Для експлуатації та догляду за водними об’єктами1,0001,0001,0001,000
10.02Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами1,0001,0001,0001,000
10.03Для експлуатації та догляду за смугами відведення1,0001,0001,0001,000
10.04Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами1,0001,0001,0001,000
10.05Для догляду за береговими смугами водних шляхів1,0001,0001,0001,000
10.06Для сінокосіння1,0001,0001,0001,000
10.07Для рибогосподарських потреб1,0001,0001,0001,000
10.08Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей1,0001,0001,0001,000
10.09Для проведення науково-дослідних робіт1,0001,0001,0001,000
10.10Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд1,0001,0001,0001,000
10.11Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів1,0001,0001,0001,000
10.12Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду1,0001,0001,0001,000
11Землі промисловості
11.01Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами3,0003,0005,0005,000
11.02Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості3,0003,0005,0005,000
11.03Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств3,0003,0005,0005,000
11.04Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)3,0003,0005,0005,000
11.05Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду3,0003,0005,0005,000
12Землі транспорту
12.01Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту3,0003,0005,0005,000
12.02Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспортухххх
12.03Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспортухххх
12.04Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства43,0003,0005,0005,000
12.05Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспортухххх
12.06Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспортухххх
12.07Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспортухххх
12.08Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операційхххх
12.09Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспортухххх
12.10Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду3,0003,0005,0005,000
13Землі зв’язку
13.01Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій3,0003,0005,0005,000
13.02Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку3,0003,0005,0005,000
13.03Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку3,0003,0005,0005,000
13.04Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду3,0003,0005,0005,000
14Землі енергетики
14.01Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій3,0003,0005,0005,0003,000
14.02Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії3,0003,0005,0005,0003,000
14.03Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду3,0003,0005,0005,0003,000
15Землі оборони
15.01Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4хххх
15.02Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4хххх
15.03Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4хххх
15.04Для розміщення та постійної діяльності СБУ4хххх
15.05Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4хххх
15.06Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4хххх
15.07Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4хххх
15.08Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фондухххх
16Землі запасу     1,000     1,000 1,000   1,000
17Землі резервного фонду     1,000     1,000  1,000   1,000
18Землі загального користування4     1,000     1,000 1,000   1,000
19Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду     1,000     1,000 1,000   1,000

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                  Доцяк С.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до рішення про встановлення  місцевих податків і зборів на                        території Богданівської сільської ради на 2020 рік

затвердженого рішенням ___ сесії VІІ скликання

Богданівської  сільської сільської ради

від ___  _____ 2019 року №_____/7

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020  рік та вводяться в дію
з «01» «січня» 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код областіКод районуКод згідно з КОАТУУНайменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
352493524980800Богданівська сільська рада
352493524980801Богданівка
352493524980802Мала Ганнівка
352493524980803Солдатське

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

№ п\пГрупа платників, категорія/класифікація будівель та спорудРозмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік
1об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають

у власності органів державної влади,  органів  місцевого

самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому

порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного

бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

 

 

 

 

100

 

2будівлі дитячих будинків сімейного типу;             100
3гуртожитки;             100
4житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням   сільської ради             100
5об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх

 

частки, що належать

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та

особам  з їх  числа,  визнаним    такими    відповідно    до    закону,

дітям – інвалідам,  які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого

             100
6об’єкти житлової  та нежитлової нерухомості, де проживають учасники бойових дій та їх сім’ї             100
7об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать інвалідам  першої  і другої  групи             100
8об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що

належать фізичним особам, які виховують  трьох і більше  дітей  віком до 18 років

             100
9База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на  60 кв. метрів;

б)для житлового будинку/будинків незалежно від їх   кількості –  на   120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх  часток), –  на  180 кв. метрів.

 

             100
10об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості  що перебувають

у власності  релігійних організацій України, статути (положення)

яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та

використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими

статутами (положеннями), а також благодійні організації, створені

відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків

             100
11об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами

господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою

діяльність в малих архітектурних формах та на ринках

             100
12будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські

приміщення промислових підприємств

             100
13будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників,

призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській

діяльності

             100
14об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств             100
15Гаражі наземні             100

 

 

Сільський голова                                                                            Доцяк С.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7
до рішення про встановлення ставок

та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням __сесії Богданівської сільської ради

від ___ ___ 2019р. № ___/7

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з «01» «січня»  2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код областіКод районуКод згідно з КОАТУУНайменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
352493524980800Богданівська сільська рада
352493524980801Богданівка
352493524980802Мала Ганнівка
352493524980803Солдатське

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
 1. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб

1.1.Від сплати податку звільняються:

а) інваліди першої і другої групи;                                                                            100

б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до                             100

18 років;

в) пенсіонери (за віком);                                                                                            100

г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону                              100

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту»;

д) фізичні особи, визнані законом особами, які                                                       100

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

є) учасники бойових дій                                                                                             100

1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб підпунктом цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

– для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):  не більш як 0,25 гектара;

-для ведення садівництва- у розмірі не більше 0,12 гектарів.

1.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

 

 1. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

 

2.1.Від сплати податку звільняються:

а) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських                                  100

організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських

організацій інвалідів;

 

б)громадські організації інвалідів України, підприємства                                  100

та організації, які засновані громадськими організаціями

інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і

є їх повною власністю, де протягом попереднього

календарного місяця кількість інвалідів, які мають там

основне місце роботи, становить не менш як 50

відсотків середньооблікової чисельності штатних

працівників облікового складу за умови, що фонд

оплати праці таких інвалідів становить протягом

звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних

витрат на оплату праці.

 

 

в) органи державної влади та органи місцевого                                                    100

самоврядування, органи прокуратури, заклади,

установи та організації, військові формування,

утворені відповідно до Законів України, Збройні Сили

України, які повністю утримуються за рахунок коштів

державного або місцевих бюджетів;

 

г) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади                                               100

незалежно від форм власності і джерел фінансування,

заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я,

соціального захисту, фізичної культури та спорту,

які повністю утримуються за рахунок коштів

державного або місцевих бюджетів.

 

 

_________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

Сільський голова                                                               Доцяк С.І.

 

 

Архіви

Фотогалерея

я маю право 300x200